Topic outline

  • General

    Welkom bij de module Easycare. 

    Zelf indiceren, nieuwe cliënten zien, medicatie uitreiken, huisarts spreken, checken of alles nog goed gaat, herindiceren, mdo’s en teamoverleggen bijwonen, mail beantwoorden, aan projecten deelnemen… er wordt steeds meer verwacht dat je als wijkverpleegkundige ‘een allesdoenende superzuster’ bent. Hoe kan je het met die veelheid aan taken 'goed' blijven doen voor je clienten? Deze module helpt je daarbij.